Bu saat de bugün kullandığımız Eşit Saat sistemine göre ölçüm yapmaktadır. Ancak Cezeri’nin son bölümde anlattığı gibi kadrandaki taksimatın ona göre düzenlenmesi halinde Güneş Saati sistemine, yani yıl boyunca her gün, gündüzün de gecenin de 12’şer saat kabul edilmesine göre de ölçüm yapılabilmektedir.

Saatin çalışma prensibi şöyledir: Bardak şeklindeki kısma doldurulan su, bir gündüz veya gece boyunca azar azar alttaki kazana akmaktadır. Bu esnada bardağın içindeki şamandıra yavaşça alçalmakta ve bu şamandıraya bağlı bir zincir, bir makara tertibatıyla üstteki katibi döndürmektedir. Katip de elindeki kalemle kadran üzerinde saati göstermektedir. Kadrandaki taksim çizgilerinin eşit aralıklı olması için bardaktaki suyun her saat aynı yükseklikte alçalması gerekiyor. Bunun için Cezeri önemli bir düzenleme yapıyor. Kitabında çizdiği resimden farklı olarak, bardağın yan yüzeyini her bir saat için denemeler yaparak özel bir eğri şeklinde şişiriyor.

Gündüz veya gecenin sonunda kazanda biriken su tekrar bardağa doldurulmakta, buharlaşma veya başka sebeplerle azalan miktar eklenmekte, böylece saat kurulmuş olmaktadır. Saatin, konulduğu yerde doğru ölçüm yapılabilmesi için tam olarak dikey konumda olması gerekir. Bunun için de üzerinde, bir noktaya göre ayarlanmış bir şakül düzeneği vardır.