Dördüncü araçta ise bir kürsüde oturan iki robot, yine 7,5 dakika aralıklarla, ellerindeki şişelerden birbirlerinin kadehlerini doldurur ve içerler. İçerken de memnuniyet ifadesi olarak başlarını sallarlar.

İşleyişi şöyledir: Kürsünün dört köşesindeki sütunların üstünde, Cezeri’nin köşk adını verdiği kapalı bölmenin içinde iki ayrı kefe vardır. En üstteki kubbenin içi ise gerçekte içecek deposudur. Kefeler 15 dakika aralıklarla ve 7,5 dakika zaman farkıyla dolup boşalmaktadır. Her bir kefe, bir robotun elindeki şişeden diğer robotun kadehine içecek akıtmaktadır. Kadehi ağzına götürerek içen robot başını sallamaktadır. Boşalan kadeh ve kol tekrar önceki yerini almaktadır.

Cezeri, kefelerle birlikte, önceki robotta kullandığı kadeh boşaltma mekanizmasını bu araçta her iki robot için de kullanmaktadır.