Bu saatte, mum kılıfının içinde, bilyelerin şahinin gagasından düşmesini sağlayan tertibat, önceki mum saatlerinden Katip Saati gibidir. Diğer düzeneklerin yerini ise farklı bir düzenleme almaktadır. Saatin alt kısmındaki silindirik altlığın çevresinde 14 tane küçük kapı bulunmaktadır. Her saat başı şahinin gagasından bir bilye düşerken bu kapılar sırayla açılmakta ve içlerinden kabartma şeklinde bir insan figürü belirmektedir. Bu figürler çeşitli etnik toplumları temsil etmektedir. Buradaki yapı şekli, Birinci Türün Birinci Şeklindeki kapılar için yapılmış olan yapı şeklinin prensip olarak aynısıdır. Yalnız orada kapıları açan doğrusal hareket tertibatı bu saatte dairesel harekete göre düzenlenmiştir. Buradaki dairesel hareket de yine, yanan mumu kaldıran ağırlığın aşağı inmesine bağlı olarak sağlanmaktadır. Bu saati Cezeri’nin mum saatlerinin en gelişmişi olarak kabul edebiliriz.