Bu saatte kılıç dövüşçüsünün yerini, oturduğu tabla üzerinde dönerek elindeki kalemle zamanı gösteren bir katip almaktadır. Bilyelerin düşürülmesi, farklı şekilde de olsa yine yanan mumun boyunun kısalmasıyla sağlanmaktadır. Katibin dönmesi ise yine yanan mumu bir makara tertibatıyla yukarı kaldıran ancak kendisi aşağı inen ağırlığa bağlı olan başka bir makara tertibatıyla sağlanmaktadır.