Bu araç, Cezeri’nin geliştirdiği basit bir su saatidir. Kitabında 6.bölümün 5.aleti olarak yer alır. Aletin amacı belirli miktarda geçen bir süreyi ölçmektir, bu yüzden zamanı değil süreyi göstermesi bakımından saat yerine alarm cihazı olarak da adlandırılabilir. Yaklaşık 38 cm boyunda olan kayık, dibindeki ölçülü bir delikten su almakta, 1 saat boyunca yavaşça alçalmakta, sonunda gerektiği kadar ağırlaşınca daha hızlıca batmaktadır. Batma süresince de kayıkçı, imdat ister gibi düdük çalmaktadır. Düdük, suyun, kayıkçının elbisesinin altından iç boşluğuna girerek oradaki havayı sıkıştırmasıyla çalışmaktadır. Ses hem kapalı ortamda, hem de açık ortamda rahatlıkla duyulabilecek şiddettedir. Alet su dolu herhangi bir havuz veya kap içinde çalışabilir. Rekonstrüksiyon sergileme rahatlığı için kayak mekanzimasıyla birlikte bir su havuzu da içermektedir.