Tarihimizde uzun dönemlerde olduğu gibi Artuklular’da da şarap sözünün şurup ve şerbet gibi içecekler için de kullanıldığını biliyoruz. Bu kadehlerin ilgi çekici yapısı, misafirlerin hoş sohbetli saatler geçirmesini sağlamaktadır. Bu kadehler, bir kişinin bir defada zorlukla içebileceği miktarda içecek alacak hacimdedir. İç yapılarındaki hidrolik ve pnömatik düzenekleri ileri mühendislik ürünüdür. Cezeri bu ibrikleri iki ayrı şekilde yapmıştır.

Bunlardan birincisinin görünüşü şöyledir: Kadehin ağız kısmı, kevgir gibi düzgün sıralanmış delikleri olan bir kapakla kapatılmıştır. Bu kapağın orta kısmı, küçük bir kubbe şeklinde yukarı doğru çıkıntılıdır. Kubbenin üstünde de küçük bir ördek heykelciği vardır. Kadehin ağzının yanında, içindekini içmek için bir ülük bulunmaktadır.

İşleyişi ise şöyledir: Kadeh boş olarak sohbet meclisinde salonun ortasına konulur. Bir hizmetli başka bir ibrikten kadehin üstüne içeceği döker. İçeri akan içecek, bir pervaneyi, o da ördeği döndürür. Bu esnada içeride sıkışan havayla çalışan bir düdüğün sesi ördeğin sesi gibi duyulur. Ördeğin dönüşü durunca ve düdük sesi kesilince kadehin dolduğu anlaşılır. Bu durumda ördeğin gagasının gösterdiği kişi kadehi alarak içeceği içer. Ancak tamamını içmeden yere koyduğu takdirde ördek öterek dönmeye devam eder. Ördeğin dönüşü ve sesi tamamen durana kadar bu işlem aynı kişi tarafından tekrarlanarak eğlenceli bir ortam oluşturulur. Kadeh tamamen boşaldığında da tekrar doldurulur, böylece eğlence ördeğin bakış yönüne göre başka bir kişi üzerinde devam eder.