İkinci kadeh ise aynı işi daha da ilgi çekici bir şekilde yapmaktadır. Bu kadehe içecek arka odada doldurulmaktadır. Salonun ortasına konulduğunda hizmetli, oradakilere fark ettirmeden, el çabukluğuyla küçük bir halkayı yukarı çekmektedir. Bundan sonra ördek dönerek ötmeyen başlamakta ve bir süre sonra durmaktadır. Yine ördeğin gagası kimi gösteriyorsa o kişi kadehi alarak içmekte, yine bir defada tamamlayamadığı takdirde önceki kadehte anlatılan tekrarlamalar yapılmaktadır.

Bu kadehin iç yapısında da önceki kadehteki düzenekler bulunmaktadır. Ayrıca arka odada doldurulan içecek için bir üst hazne ve buradaki içeceğin pervaneye akması için halkalı çubuğun alt ucunda bir konik tıkaçlı delik bulunmaktadır.