Cezeri, diğer makinelerinde kullandığı birçok düzeneği burada farklı konumlarda yerleştirerek gövdesi ince ahşaptan yapılan ve 175 cm boyunda olan bir eğlence kayığı yapmıştır.

Büyükçe bir havuza konulan kayığın dış görünüşü çok ilgi çekicidir. Arka ucundaki taht üzerinde Sultan, onun hemen önünde, içecek sunmak için elinde testi ve kadeh bulunan bir köle, yine ön tarafında iki yanda bir muhafız, bir silahçı ve sağa sola oturmuş sohbet arkadaşları bulunur. Sultan’ın tam karşısında, biraz yüksekçe bir setin üstünde -ki burası aynı zamanda kapalı bir su deposudur-, mizmar (kaval veya zurna benzeri), tef, arp ve yine tef çalan müzisyen cariyeler bulunmaktadır. Kayığın ön ucunda ise bir dümenci ve onun yan taraflarında birer kürekçi vardır. Mekanizmalar ise gövdenin içine yerleştirilmiştir.

Düzeneklerin işleyişi şöyledir: Gövdenin üzerindeki depodan ince ince akan su, yarım saat boyunca bir kefeyi doldurur. Kefe dolunca devrilir ve akarak düşen su bir kepçeli çarkı çevirir. Ona bağlı çengeller de kavalcı dışındaki müzisyenlerin kollarına hareket verir. Arp çalanın parmakları tellere dokunmaz, ancak elleri hareketlidir. Diğer üç çalgıcının çalgılarının sesleri kısa bir süre duyulur. Kavalcının sesi havanın sıkıştırılmasıyla çalıştırılan düdük kullanılarak sağlanmaktadır. Bu olay her yarım saatte bir, toplamda yaklaşık 7,5 saat devam eder. Bu süre boyunca kayık da havuzdaki zayıf akıntıların sürüklemesiyle yavaşça hareket eder, kürekçiler ise ağır ağır salınırlar.