Hakem Cezeri’nin, oldukça küçük bir hacimde çok sayıda gelişmiş mekanizmalar içeren araçlarından biri, zarif ve eğlenceli bir içecek otomatıdır. Dış görünüşü ilgi çekicidir. Yüksekliği yaklaşık 185 cm’dir. En üstteki kubbenin üzerinde bir atlı ve mızraklı savaşçı (süvari) heykelciği vardır. Kubbenin altında kapalı bir bölme, onun altında yine kapalı bir bölme, bu alt bölmenin ön yüzündeki gömme balkonda bir dansçı (köçek) ve açık balkonda ise dört müzisyen cariye bulunmaktadır. En altta ise yine bir cariye oturmakta ve elindeki şişeden önündeki kadehi doldurmaktadır.

Aracın işleyişi şöyledir: Tepesindeki süvari heykelciği ve onun altındaki kubbe şeklindeki kapak kaldırılarak üstteki hazneye 20,8 litre içecek doldurulmakta, sonra kapak ve süvari yerlerine konulmaktadır. Bundan 20 dakika sonra bir yandan süvari olduğu yerde dönerken, bir yandan köçek (rakkas) dans etmekte, bir yandan da onun altındaki dört müzisyen cariye, mizmar (bir nevi kaval, zurna), tef, ud ve davul çalmaktadır. Müzisyen cariyeler işlerini tamamlayınca en altta servis yapan cariye, elindeki şişeyi yatırarak önündeki kadehi doldurmaktadır. Dolum tamamlanınca da salondaki bir hizmetli, kadehi alarak üstteki süvarinin son olarak durduğu konumda mızrağının gösterdiği kişiye vermektedir. Bu işlem 20 dakika aralıklarla gece boyunca 20 defa tekrar etmektedir. Bu işlemlerin sonunda üstteki bölmenin ön duvarında bulunan iki kanatlı bir kapı açılarak bir şahıs öne doğru çıkmakta, bir eliyle “daha kalmadı”, diğer eliyle de “sadece iki kadeh var” ifadelerine uygun el ve parmak işaretleri yapmakta ve o iki kadeh de tükenince yerine çekilerek kapıları kapatmaktadır. Böylece, gece boyunca yaklaşık 7 saat devam eden eğlence de son bulmaktadır.

Bu aracın içinde, Cezeri’nin icadı olan kefe, iki kanatlı kapıdan görülen adam tertibatını çalıştıran şamandıra ve donam makaraları, birbirine dik eksenlerde çalışan dişli çark düzenekleri, kepçeli su çarkları, kaval sesine benzer ses çıkaran düdük tertibatı, müzisyenlere hareket veren, köçeği çalıştıran ve şişenin yatırılmasını sağlayan düzenekler ve bir sifon tertibatı bulunmaktadır. Sayılan bu mekanizmalar 8 adet robotu birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalıştırmaktadır.

Cezeri’nin, oldukça gelişmiş bu mekanizmaları küçük bir hacim içinde yaparken büyük bir mühendislik performansı sergilediği görülmektedir.