Bu saat, Cezeri’nin anıt şeklinde olan 3 su saatinin üçüncüsüdür. Birinci ve ikinci saatlerle yaklaşık olarak aynı büyüklüktedir. Öncekilerden farklı olarak bugün kullandığımız Sabit Saat sistemine göre yapılmıştır. Ön cephesi, yan ve arka duvarları güzel görünümlü, yontulmuş taşlarla örülmüştür. Gündüzleri her yarım saat sonunda ön cephenin üst kısmında bulunan küçük dairesel pencerelerin her birinin yarısı, kırmızı renkle kaplanmaktadır. Geceleri ise aynı şekilde ışıklanmaktadır. Bu sıralarda üstteki dişi tavus kuşu ile en alttaki erkek tavus kuşu kendi etraflarında dönmekte, ortadaki yavru tavus kuşları ise birbirleriyle gagalaşmakta ve sesleri duyulmaktadır. Böylece her yarım saatte adeta bir şölen oluşmaktadır. Saatin içinde sürekli akan ve işlevini tamamlayan su, en alttaki şadırvandan kullanılabilmektedir.

Bu saatte de yine iç mekanizmaların çalışması, sabit bir debiyle akan suyla sağlanmaktadır. Ancak burada Sabit Saat sistemi kullanıldığı için debinin önceki anıt saatlerde görüldüğü gibi bir regülatör yardımıyla, her gündüz ve her gece için değiştirilmesi söz konusu değildir. Bütün yıl boyunca suyun debisi sabittir. Cezeri bunu sağlamak için Eski Yunanlı bilgin Ctesibios’un düzeneğinin bir bölümünü kullanmıştır. Bu saatte de Cezeri’nin buluşu olan kefe vardır. Ancak buradaki kefenin üç fonksiyonu vardır: Kefe, yarım saat boyunca suyla dolarken, yarım saat sonunda boşalırken ve tekrar yükselirken birbirinden farklı ara mekanizmalarla hem küçük dairesel pencerelerin açılıp kapanmasını, hem tavus kuşlarının hareketlerini, hem de kuş sesi veren bir düdüğün ses üretmesini sağlamaktadır.

Cezeri bu saatinde de kendi buluşu olan kefenin yanı sıra birçok mekanizma geliştirilmiştir. Bunlar; otolardaki ayna-mahruti dişlileri gibi birbirine dik eksenlerde çalışan konik dişli çark sisteminin kendinden öncekilere göre geliştirilmesi, kefenin her yarım saatte bir mandal dişlisini bir diş kadar çevirmesi, en üstte bulunan ince daire kadranının eğilmemesi için lamine ahşaptan yapılması, kuşlara hareket veren mekanizmalar, yavru kuşların birbirine doğru hareket etmesini sağlayan iki parçalı manivela sistemi, ip veya zincirle çevrilen makaraların sürtünme direncini azaltmak için mil yataklarına radyal yük gelmeyecek şekilde konumlandırılması gibi sistemlerdir. Bu sistemlerin her biri zamanına göre ileri mühendislik ürünleridir.

Bu saatte de bütün mekanizmaları çalıştıran itici güç, suyun yerçekimine tabi olarak akmasıyla sağlanmaktadır. Saatin yüksekliği şadırvanıyla birlikte 5,8 m’ye ulaşmaktadır.